HomePhần mềmOpen Sound Meter (Miễn Phí)

Open Sound Meter (Miễn Phí)

Liên hệ

Phần mềm đo và điều chỉnh hệ thống âm thanh trong thời gian thực
do Pavel Smokotnin tạo nên. Đây là phần mềm miễn phí có đầy đủ các chức năng để sử dụng cho việc đo và điều chỉnh hệ thống âm thanh.

Phần mềm hỗ trợ. macOS/Windows/Linux/Ipad

Danh mục:

Mô tả

Link tải phần mềm:

Phiên bản mua dành cho iPad: Open Sound Meter
Phiên bản miễn phí dành cho macOS/Windows/Linux: Open Sound Meter

Newsound