HomePhần mềmSub Align (Miễn phí)

Sub Align (Miễn phí)

Liên hệ

Phần mềm giúp chọn vị trí cho micrô RTA để căn chỉnh mains với subwoofers.

Máy tính được tạo bởi Merlijn van Veen dưới dạng tệp Excel. Nó đã được Pavel Smokotnin phát triển thành các nền tảng app để cài trên Mac, Windows, Excel, Ipad mà không cần cài đặt MS Office.

Danh mục:

Mô tả

Link tải:
– Windows: Ở đây

– MacOs: Ở đây

– Excel: Ở đây

– Ipad: Ở đây

Newsound