HomePhần mềmSystem-Eye dành cho MacOS

System-Eye dành cho MacOS

Liên hệ

System-Eye là phần mềm phân tích 2 kênh sử dụng chế độ đo FFT đáp ứng tần số để sử dụng trong kỹ thuật âm thanh âm thanh trực tiếp và cài đặt / thiết kế hệ thống âm thanh.
Hỗ trợ hệ điều hành bắt đầu từ OSX 10.11 El Capitan và mới hơn, bao gồm macOS 11 Big Sur.
Tính năng cốt lõi:
1. Tìm độ trễ truyền giữa kênh đo lường và kênh tham chiếu,
2. Tự động hoặc thủ công áp dụng độ trễ đo lường Trong thời gian thực
3. Đo lường chức năng chuyển giao trong thời gian thực
4. Chụp kết quả đo lường để so sánh và tham khảo sau này
5. Sử dụng tín hiệu pink noise  tích hợp để sử dụng đo.
6. Chọn thiết bị âm thanh đầu vào và đầu ra, chọn bất kỳ cấu hình kênh nào trong thiết bị đã chọn.
7. Chọn từ phạm vi các thông số đo lường và hiển thị, như, thời gian trung bình, làm mịn, độ trễ giữa các đầu vào, e t.c.
8. Tìm Độ trễ Delta (chênh lệch độ trễ giữa theo dõi trực tiếp và được chụp)
9. Hiển thị Phản ứng xung của hệ thống đang thử nghiệm

Danh mục:

Mô tả

Link tải phần mềm:

System-Eye

Newsound