HomePhần mềmTracks Live (Miễn phí)

Tracks Live (Miễn phí)

Liên hệ

Tracks Live là phần mềm thu và phát nhạc multitrack cho mixer kỹ thuật số do hãng Waves Audio Ltd phát triển hoàn toàn miễn phí.

Danh mục:

Mô tả

Link tải phẩn mềm:

Tracks Live cho Win

Tracks Live cho Mac

Newsound