HomePhần mềmWireless Workbench 6 (Miễn phí)

Wireless Workbench 6 (Miễn phí)

Liên hệ

Wireless Workbench® 6 (WWB6) là phần mềm quản lý, điều phối và giám sát thiết bị miễn phí dành cho Mac và Windows giúp điều phối viên RF, các chuyên gia âm thanh lưu diễn, phát sóng, nhà hát và nhà thờ tự quản lý mọi thứ từ lập kế hoạch trước buổi chiếu đến điều phối tần số, giám sát kênh trực tiếp và phân tích sau buổi biểu diễn. Bằng cách tập hợp các thiết bị Shure có thể kết nối mạng và không kết nối mạng và các thiết bị của bên thứ ba kết hợp với dữ liệu RF, phần mềm này cho phép bạn nhanh chóng quản lý và điều phối thiết bị không dây của mình để bạn có thể tập trung vào việc trộn. Workbench tạo điều kiện cho việc cấu hình, vận hành và giám sát hệ thống không dây của bạn nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời tương thích với các hệ thống nối mạng Shure sau:

  • Hệ thống không dây kỹ thuật số QLX-D
  • Hệ thống không dây kỹ thuật số ULX-D
  • Mạng quản lý không dây Axient
  • Hệ thống giám sát cá nhân PSM 1000
  • Hệ thống không dây UHF-R
  • Hệ thống không dây kỹ thuật số Axient
Danh mục:
Newsound