HomePhần mềmRiTA SPL Meter

RiTA SPL Meter

Liên hệ

RiTA SPL Meter là một máy đo SPL  cho phép bạn đo các giá trị L-Time, L-EQ, L-peak, L-max và dBFS. RiTA SPL Meter cho phép bạn dễ dàng hiệu chỉnh micrô đo, xuất và nhập các tệp hiệu chuẩn và bù bằng chiết áp ảo cho bất kỳ thay đổi nào về tiếng ồn xảy ra trên card âm thanh.

Danh mục:

Mô tả

Link tải phần mềm:

Rita SPL Meter cho Win

Rita SPL Meter cho Mac OSX

Hướng dẫn hiệu chỉnh micro.

Newsound