Giảm giá!

LSV Tools

850,000

LSV Tools là 1 công cụ tính toán đa năng cho kỹ thuật viên âm thanh, thực hiện nghiên cứu hoặc sinh viên.

Nhóm tính năng bao gồm các kỹ thuật setup subwoofer, công cụ tính toán tổng hợp, tổng hợp nhạc demo …

Phần mềm giả lập cho subwoofer tải miễn phí tại đây

Danh mục:

Mô tảNewsound