HomePhần mềmrePhase (Miễn phí)

rePhase (Miễn phí)

Liên hệ

rePhase là một phần mềm tạo FIR miễn phí. Nó cho phép bạn tự bù lệch pha của loa và bộ phân tần hiện có, dù là chủ động hay thụ động.
Sau khi được tạo, FIR có thể được áp dụng bằng bất kỳ phần cứng nào (ví dụ: openDRC , miniSHARC , BSS BLU , …) hoặc phần mềm (ví dụ: CamillaDSP , Equalizer APO , Foobar , …)

Chỉ dành cho hệ điều hành Windows 32/64 bit

Danh mục:
Newsound