Giảm giá!

Platinum

6,370,000

Platinum là một bộ sưu tập đặc biệt gồm 60 plugin âm thanh. dynamics, equalization and reverb to pitch correction, spatial imaging, harmonic enhancement và hơn thế nữa, Platinum lý tưởng cho sound design, mixing, mastering và hơn thế nữa. Với tất cả các plugins được tìm thấy trong các gói Gold, Masters và Renaissance Maxx của chúng tôi, cùng với L3 Ultramaximizer, PuigTec EQ và hơn thế nữa, Platinum là một kho vũ khí sản xuất mạnh mẽ cho bất kỳ studio nào.

Mô tả

  • 60 plugins âm thanh tiêu chuẩn.
  • Gói tmixing and mastering package.
  • Bao gồm L2 Ultramaximizer, PuigTec EQs, H-Delay và hơn thế nữa
  • Tất cả các plugin cũng được bao gồm trong Diamond
Newsound