Giảm giá!

Pro Show

92,000,000

Gói Pro Show bao gồm hơn 120 plugin tương thích với SoundGrid, bao gồm gói Essentials, SSL 4000 Collection, CLA Classic Compressors, JJP Analog Legends, API Collection, v.v.

Mô tả

  • Hơn 120 plugin cho hệ thống SoundGrid®
  • Được thiết kế cho tất cả các mixer điều khiển có hỗ trợ SoundGrid
  • The API and SSL 4000 Collections, CLA Classic Compressors, JJP Analog Legends và hơn thế nữa
Newsound