Giảm giá!

SD7 Pro Show

141,600,000

Hỗ trợ với 2 giấy phép bản quyền để sử dụng 2 mixer , SD7 Pro Show bao gồm toàn bộ gói Pro Show, với hơn 120 plugin tương thích với SoundGrid mixing trực tiếp với bàn điều khiển DiGiCo SD7.

Mô tả

  • Hơn 120 plugin tương thích với SoundGrid® cho bàn điều khiển DiGiCo SD7
  • Bao gồm với 2 giấy phép bản quyền cho 2 mixer
  • Có  API and SSL 4000 Collections, CLA Classic Compressors, JJP Analog Legends và hơn thế nữa.
Newsound