HomePhụ kiệnNETGEAR GS108 V4 8-Port Switch

NETGEAR GS108 V4 8-Port Switch

2,140,000

Switch đã được Waves kiểm tra và phê duyệt để kết nối tất cả các máy tính, SoundGrid I / Os và máy chủ SoundGrid trong mạng âm thanh SoundGrid của bạn.

Danh mục:

Mô tả

  • Gigabit Ethernet switch
  • 8 ports
  • SoundGrid-tested and approved
  • Connects all your computers and SoundGrid devices to a SoundGrid audio network
Newsound