0

Mô tả

Designed for excellent sound quality, with a beautiful appearance.An integrated amplifier with the advantage of digital input.

 • ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) and high quality parts
 • Thiết kế đối xứng trực tiếp I/O (ngõ vào đến ngõ ra)
 • – ART (Anti-Resolution and Tough) Base
 • – Custom-made power transformer / 6,800uF block capacitors / Aluminum-extruded heat sinks
 • 95W x 2 (max), 60W x 2 (RMS) ngõ ra công suất cao
 • Chế độ trực tiếp sắc nét cho độ sắc nét của âm thanh tốt hơn
 • Kiểm soát độ lớn thay đổi liên tục
 • Digital audio inputs for TV or Blu-ray Player
 • Kết nối cho Bộ điều hợp không dây Bluetooth YBA-11
 • Simple yet sophisticated design (aluminium front panel and knobs)
 • Chế độ Dự Phòng Điện Tự Động